Coaching

Eerst stellen we vast wat precies uw vraag is. Dan stellen we een helder plan van aanpak samen om weer grip te krijgen op de opvoeding van uw kind. U wordt weer de baas in huis, waardoor de gezinssituatie voor iedereen – ouder én kind – een positieve wending krijgt.

Hoe gaan we dit doen?

  • Stap 1
    Oriëntatiegesprek waarin we bekijken of en op welke manier ik u kan helpen bij de opvoeding
  • Stap 2
    Plan van aanpak samenstellen, gesprekken met u en uw partner en praktische aanwijzingen bij u thuis
  • Stap 3
    Evaluatie en bespreken eventuele follow up
Caroline Rutgers
Caroline Rutgers