Training

 • Voor Ouders

Allez Kids Coach is gespecialiseerd in opvoedingscursussen aan groepen van vijf tot dertig personen. In deze trainingen ligt de nadruk op het aanleren van opvoedingsvaardigheden. Denk daarbij aan zinvolle manieren van belonen, aandacht geven, negeren en grenzen stellen.

Beschikbare trainingen zijn:

 • Baby in Huis
 • Peuters in Zicht
 • Opvoeden Zo!
 • Aan de slag met druk gedrag
 • Voeding en beweging voor peuters

Deze cursussen kunnen in overleg op uw kinderdagverblijf, gastouderbureau of peuterspeelzaal op maat worden aangeboden.

 • Voor Professionals

Deze opvoedingscursussen kunnen ook een uitkomst zijn voor mensen die dagelijks met kinderen werken. Daarnaast is er de mogelijkheid om thema-avonden te verzorgen over opvoeden. Ook hier wordt in overleg maatwerk geleverd. Denk hierbij aan bijscholing van gastouders en deskundigheidsbevordering van leidsters van kinderdagverblijven.

 • Voor kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang

Het verzorgen van een ouderavond of  lezing met het onderwerp van uw keuze.

Thema’s:

 • Samen opvoeden, ouders en pedagogisch medewerkers
 • Eten, Slapen, Zindelijkheid
 • Aandacht geven en Grenzen stellen
Caroline Rutgers
Caroline Rutgers