Visie

Mijn visie: ‘En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden?’

We leven in een tijd van keuze-overvloed, verschuivende normen en waarden en veranderende rolpatronen. Hierdoor is het niet makkelijk je kinderen op te voeden tot stabiele en verantwoordelijke volwassenen. Het samen bepalen en uitvoeren van regels en het vasthouden aan grenzen is een pittige klus.

Ik ben van mening dat je als opvoeder op een liefdevolle én daadkrachtige manier kinderen moet leren dat ‘Nee’ ook echt nee is en ‘Ja’ ook echt ja. Het begint met het geven van “echte” gerichte en gemeende aandacht en affectie.  Daarnaast  moet je regels stellen en uitvoeren en veiligheid bieden door consequent te zijn. Niet rigide, wel helder en doortastend.

Caroline Rutgers
Caroline Rutgers